Mūsu draugiem, radiem, viesiem, kolēģiem un visiem labvēļiem -
Paldies, ka esat kopā ar mums!
Lai staro gaisma jūsu mājās, lai sirdīs miers, lai stiprs gars, lai nesatricināma veselība!
Mēs šai svētku laikā esam domās kopā ar jums un jūsu mīļajiem.
Laiks brīvbrīdim - mūsu īpašais video sveiciens!