Prieks un pateicība, ka "Atelpa savējiem" akcijā medicīnas darbinieku izmitināšanā iesaistās arī viesnīca "ROJA" (Roja Hotel), kas īpaši parūpējusies par viesu labsajūtu: "Sarmīte jūtas atpūtusies un izklaidēta, pat uz Kolkas ragu aizvesta. Rīt būs no jauna ierindā!"
Ziedo un palīdzi pēc iespējas vairāk medicīnas darbiniekiem doties trīs dienu apmaksātā atpūtā Latvijas laukos! ❤️
Maksas tālrunis: 90006565 (Maksa par zvanu 4.27 EUR)
Ziedo ar pārskaitījumu:
HOSPISS LV
Reģ. nr. 40008291781AS
Swedbank: HABALV22
LV45HABA0551047755702
SEB banka: UNLALV2X
LV12UNLA0055001828236