Kad apcirkņi pilni un lauki aparti, saimnieks atskatās uz ražas gadu. Nogurums un gandarījums. Klājam bagātīgu galdu un svinam dzīvi. Dēļ šādiem brīžiem ir censties vērts. Paldies mūsu sapņu komandai-virtuoziem virtuvē un viesu zālē! Un Edgara rokās vijole gavilē!