“Mēs maza cilts. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.”, tā Rainis mūs iedvesmojis. Mēs esam stipra cilts, mēs esam izglītota nācija, mēs turam godā tradīcijas un tikumus, mēs esam čakla tauta. Mēs varam un darām. Gara spēku un ticību uz labo visiem, kas mīl šo zemi! Daudz laimes, mīļā Latvija!